Raseinių vasaros krepšinio lygos krepšinio turnyro 4×4 taisyklių ir nuostatų santrauka:

1. Žaidžiama vadovaujantis standartinėmis FIBA krepšinio taisyklėms.
2. Žaidžiama parko aikštelėje 4×4 į du krepšius. Pirmumo teisė suteikiama wilson (3×3 oficial game ball)
kamuoliui.
3. Žaidimo laikas, atakos laikas, pertraukėlės.
3A – Žaidžiami 4 kėliniai po 10 minučių nestabdant laiko*. Pasibaigus *- laikas stabdomas iki 1, 2 ir 3 kėlinio pabaigos likus 1 min., o iki 4 k. pabaigos likus 3 min. Taip pat teisėjui paprašius sekretoriatas stabdo laiką dėl įvykusio įvykio, kurio pasekoje negali tam tikrą laiką vykti normalus žaidimas. rungtynių laikui žaidžiamas pratęsimas, kuris trunka iki kol viena iš komandų surenka 3 taškus

3B – Atakos vilkinimas. Teisėjui nusprendžiant, kad ataka sąmoningai yra vilikinama tam tikrą laiką (apie 20 sek.) garsiai perspėjama apie atakos vilkinimo taisyklės pažeidimą ir pradedama garsiai skaičiuoti 5 sekundes likusias užbaigti ataką.
3C – Komandai galima 1 minutės pertraukėlė per kėlinį. Pertrauka tarp 1 ir 2 bei 3 ir 4 kėlinių trunka 2 minutes.
Didžioji pertrauka tarp 2 ir 3 kėlinio trunka 6 minutes. Pertrauka prieš pratęsimą – 1 minutė.
4. Pražangos ir nuobaudos.
4A – Per rungtynes žaidėjas, prasižengęs 5 kartus, rungtynių tęsti negali. Po 4-tos komandinės pražangos yra
skiriami 2 baudos metimai.
2 techninės arba 2 nesportinės pražangos virsta į diskvalifikacinę pražangą. Už techninę pražangą skiriama trijų
eurų bauda, kurią žaidėjas, norintis tęsti turnyrą, privalo susimokėti iki kitų rungtynių. Gavus 2 technines
pražangas vienų rungtynių metu skiriama aštuonių eurų bauda. Įvykus nesportiškam ar chuliganiškam elgesiui
rungtynių metu arba tik pasibaigus rungtynėms, drausmės komisija (rungtynių teisėjai, sekretoriato atstovas
ir renginio organizatoriai) sprendžia apie tolimesnį žaidėjo arba komandos dalyvavimą turnyre.
4B – Komandai neatvykus arba nesurinkus reikiamo žaidėjų skaičiaus (t.y. ne mažiau 4 žaidėjų) į rungtynes
įskaitomas techninis pralaimėjimas. Taip pat techninis pralaimėjimas įskaitomas ir nebaigus rungtynių, t.y.
išsibaudavus komandos žaidėjams (rungtynės tęsiamos kol komandoje yra bent 2 žaidėjai). Komanda patyrusi
techninį pralaimėjimą negauna taškų už rungtynes ir užregistruojamas pralaimėjimas rezultatu 0:20. Komanda
patyrusi 2 techninius pralaimėjimus šalinama iš turnyro, o jos pasiekti rezultatai anuliuojami. Startinis mokestis
nėra grąžinamas.
5. Keitimas rungtynių metu.
5A – Keistis žaidėjai galima kai kamuolys yra nežaidžiamas(užfiksuota pražanga, kamuolys užribyje, kai teisėjas
sustabdo žaidimą dėl tam tikrų priežasčių, po varžovų pelnytų taškų) ir teisėjui parodžius keitimo gestą. Jei
viena komanda keičia žaidėjus tuo metu gali keisti ir kita.
5B – Keisti žaidėjo negalima, kai kamuolys yra žaidime. Po taiklaus metimo, išskyrus, jei varžovai patys atlieka
keitimą.
5C – Netaisyklingas žaidėjų pasikeitimas baudžiamas komandine technine pražanga, už kurią skiriamas vienas
baudos metimas ir kamuolys perduodamas varžovams. Žaidėjų pasikeitimas turi trukti neilgiau 5 sek. (išskyrus
traumos atveju), vilkinimas atlikti keitimą baudžiamas komandine technine pražanga.
6. Žaidėjų registracija.
6A – Viso turnyro metu komandai gali atstovauti 10 žaidėjų ir 1 treneris. Žaidėjų registracija galima iki tol kol
komandai lieka sužaisti bent dvi rungtynes iki turnyro I etapo pabaigos. Koreguoti išankstinę paraišką,
išbraukiant žaidėją, kuris yra nesužaidęs nei vienų rungtynių, ir jį pakeičiant kitu, galima iki turnyro I etapo
pabaigos likus dvejomsrungtynėms (galimas vienas pakeitimas). Turnyre žaidėjų perėjimai iš vienos komandos
į kitą negalimi. Per rungtynes prie komandos suolelio esantys asmenys turi būti patvirtinti paraiškoje (treneris,
vadovas, gydytojas ir kt.) ir yra fiksuojami kaip komandos nariai bei turi laikytis numatytų taisyklių.
6B – Finalinio ketverto varžybose gali dalyvauti tik tie žaidėjai, kurie sužaidė bent 2 rungtynes.
Išankstinė paraiška su parašais, dėl sveikatos asmeninės atsakomybės turnyro metu, pateikiama iki komandos
pirmųjų rungtynių.
6C – Turnyro žaidėjams meistriškumo apribojimų nėra.
7. Startinis mokestis ir apdovanojimai.
7A – Turnyro startinis mokestis 50 eurų, sumokamas iki pirmųjų komados rungtynių.
7B – Komandos prizininkės apdovanojamos turnyro rėmėjų ir organizatorių įsteigtais prizais. Apdovanojami ne
daugiau kaip 11 komandos narių (10 žaidėjų ir treneris).
8. Varžybų sistema ir nugalėtojų išaiškinimas.
8A – Varžybų sistema nustatoma, atsižvelgiant į dalyvaujančių komandų skaičių. Jei dalyvaujančių komandų
skaičius neviršija 7, tuomet žaidžiama rato sistema. Jei dalyvaujančių komandų skaičius viršija 7, tuomet
komandos skirstomos į grupes ir grupėse žaidžiama rato sistema.
8B – 2018 metų sezone Raseinių vasaros krepšinio lygoje dalyvauja 7 komandos. Žaidžiama rato sistema. Po I
etapo turnyrinėje lentelėje komandos pasiskirsto užimtas vietas. Aukštesnę vietą užima komanda turinti
daugiausiai surinktų įskaitinių taškų, esant lygiam surinktų taškų skaičiui, skaičiuojamas komandų, surinkusių
vienodą taškų skaičių,tarpusavio surinktų pergalių skaičius, toliau skaičiuojamas tarpusavio rungtynių santykis,
jei ir tai nepadeda išaiškinti – skaičiuojamas viso turnyro įmestų ir praleistų taškų santykis. Nugalėtojai
nustatomi finalinio ketverto metu, žaidžiant po vienas rungtynes pusfinaliuose, mažajame ir didžiajame finale.
Atsakomybės dėl savo sveikatos ir saugaus elgesio santrauka renginio metu
Paraiškoje savo parašu tvirtinu (nepilnamečiai papildomai turi pateikti organizatoriams tėvų prašymąsutikimą
dėl jų vaiko dalyvavimo varžybose), kad esu sveikas ir galiu dalyvauti vasaros krepšinio lygos turnyre.
Esu informuotas apie galimas traumas bei kitus sveikatos sutrikdymus varžybųmetu, o jiems įvykus pretenzijos
nebus reiškiamos. Pasirašydamas šįdokumentąprisiimu sau visąatsakomybęuž sveikatos būklędalyvaujant
varžybose. Man yra žinoma, kad kiekvienas sportininkas dalyvauja šiose varžybose savo rizika ir atsakomybe,
organizatoriai jokia forma nėra atsakingi už sporto renginio dalyviųsveikatąir/ar galimąžaląjai.
Sporto renginio dalyviai privalo laikytis bendros tvarkos, elgtis rūpestingai ir atsakingai, kad savo
veiksmais (ar neveikimu) nepadarytųkitiems asmenimis ar sau žalos. Organizatoriai nėra atsakingi už renginyje
dalyvaujančiųasmenų turtą. Asmenys privalo saugoti savo turtąpatys ir niekada nepalikti jo be priežiūros.