Sezono Statistika

4.59
Efektyvumas per game
SF
View profile
16.13
Efektyvumas per game
SG
View profile
4.43
Efektyvumas per game
SG
View profile
4.89
Efektyvumas per game
SF
View profile
0.18
Efektyvumas per game
SF
View profile
7.26
Efektyvumas per game
SG
View profile
0.67
Efektyvumas per game
SF
View profile
5.17
Efektyvumas per game
SF
View profile
0
Efektyvumas per game
SG
View profile
10.49
Efektyvumas per game
PF
View profile
7.48
Efektyvumas per game
SF
View profile
13.45
Efektyvumas per game
SF
View profile
0
Efektyvumas per game
SF
View profile
0
Efektyvumas per game
SG
View profile
0
Efektyvumas per game
SG
View profile
0
Efektyvumas per game
SF
View profile
0
Efektyvumas per game
SG
View profile
0
Efektyvumas per game
SF
View profile
0
Efektyvumas per game
SF
View profile
0
Efektyvumas per game
SG
View profile
0
Efektyvumas per game
PF
View profile
0
Efektyvumas per game
SF
View profile
0
Efektyvumas per game
SG
View profile
0
Efektyvumas per game
SG
View profile
0
Efektyvumas per game
SF
View profile
0
Efektyvumas per game
SG
View profile
0
Efektyvumas per game
SF
View profile
0
Efektyvumas per game
SF
View profile
0
Efektyvumas per game
SG
View profile
0
Efektyvumas per game
PF
View profile
38.5
rfahfdhshs per game
SG
View profile
29.3
rfahfdhshs per game
SF
View profile
33.0
rfahfdhshs per game
SF
View profile
0.0
rfahfdhshs per game
SF
View profile
34.8
rfahfdhshs per game
SF
View profile
37.7
rfahfdhshs per game
SF
View profile
33.1
rfahfdhshs per game
SF
View profile
0
rfahfdhshs per game
SF
View profile